Systemisch Coachen

gulls-in-a-rowSystemisch coachen is een vorm van psychotherapie waarbij het doel is inzicht te krijgen in de interacties van de cliënt met zijn of haar systeem. Dit systeem betreft alles wat de leefwereld van de cliënt uitmaakt, bv. gezin, cultuur, maatschappelijke positie, vrienden, relatie, familie, kortom: alle verbanden waarin de cliënt zich op een bepaalde manier verhoudt tot de omgeving. In deze communicatie zijn het de onbewuste ingesleten patronen welke voor een diversiteit aan klachten kunnen zorgen.

Je kunt hierbij bv. denken aan niet-aangepast gedrag, langdurige depressiviteit, constante schuld- of schaamtegevoelens, woede- en paniekaanvallen, ADHD. Maar ook lichamelijke componenten die hier hun wortels in vinden: altijd buikpijn, slaapproblemen, migraine of anderszins door de reguliere geneeskunde niet of nauwelijks traceerbare klachten welke een normaal functioneren ernstig belemmeren.

De onbewuste dragers die de bron van dergelijke problematieken kunnen vormen worden middels Systemisch Coachen helder zodat doelgericht aan de oplossing van de klacht kan worden gewerkt.